Owady Zapylające

zapylanie.pl

Rośliny i owady

rosliny zapylanieRośliny i owady

W procesie ewolucji rośliny przystosowały się do skutecznego zapylania przez owady. Starają się przywabić owady i konkurują o nie miedzy sobą.

W tym celu wytwarzają środki wabiące, którymi są nektar i pyłek ? pokarm dla owadów. Rośliny różnią się między sobą ilością wydzielanego nektaru, jego dostępnością oraz składem ? zawartością cukru.

Rośliny owadopylne wykształciły bardzo piękne i barwne kwiaty oraz wydzielają czasami bardzo intensywny zapach. Wszystko to chociaż wydaje się, że służy człowiekowi jest przede wszystkim sygnałem dla owadów.

Większe szanse na rozwój mają te rośliny, które skuteczniej przywabią owady. Efektem tego jest tak olbrzymia różnorodność barw i kształtów kwiatów.

Po co nam owady zapylające?

Po co nam owady zapylające?

Przyroda kieruje się prawami nie zawsze dla nas oczywistymi i zrozumiałymi. Czasami wydaje się nam, że potrzebna jest tylko ta część przyrody, z której bezpośrednio korzystamy. Jest to bardzo prymitywne spojrzenie na świat, w którym żyjemy. Owady zapylające są częścią tego świata.

pszczoły zapylanie faceliaNam kojarzą się przede wszystkim z miodem gromadzonym przez pszczołę miodną. Jest to niewątpliwie najbardziej znany pszczeli produkt a przy tym jest on wręcz doskonałym wytworem natury i jednym z niewielu, który w formie nieprzetworzonej posiada tak wielką wartość odżywczą. Jednak dla świata przyrody znaczenie pszczoły miodnej i innych owadów zapylających jest zdecydowanie większe.

Owady zbierając nektar i pyłek z kwiatów przy okazji je zapylają. Dzięki temu rośliny mogą się rozmnażać. I tak jest już od milionów lat. Rośliny i owady dbają o siebie nawzajem, gdyż jedne bez drugich nie przeżyją. Prawie 80% gatunków roślin to rośliny zapylane przez owady. Wartość jaką tworzą pszczoły i inne owady dzięki zapylaniu wielokrotnie przewyższa wpływy pochodzące ze sprzedaży miodu i pozostałych produktów pszczelich razem wziętych.

Owady zapylające mają też duże znaczenie w gospodarce człowieka. Wiele gatunków roślin uprawnych do wydania plonu wymaga zapylenia przez owady. Znaczenie zapylania w rolnictwie można porównać do korzystnego wpływy zabiegów agrotechnicznych w uprawie roślin.

Czytaj więcej...

Bezpieczne używanie środków ochrony roślin

Bezpieczne używanie środków ochrony roślin

Pamiętajmy o tym, że bezpieczne używanie środków ochrony roślin w stosunku do owadów zapylających znaczy tyle samo co bezpieczne użycie pszczoły owady zapylającetych środków względem człowieka. Owady zapylające są czynnikiem zwiększającym a w niektórych przypadkach wręcz gwarantującym otrzymanie odpowiedniego plonu.

Konieczne jest więc rozsądne, bezpieczne oraz zgodne z instrukcją stosowanie środków chemicznych. Wykonując opryski należy robić to już po ustaniu lotu owadów zapylających ? najlepiej w godzinach wieczornych. Koniecznie trzeba też pamiętać o okresach prewencji.

Czytaj więcej...