Owady Zapylające

zapylanie.pl

Bezpieczne używanie środków ochrony roślin

Bezpieczne używanie środków ochrony roślin

Pamiętajmy o tym, że bezpieczne używanie środków ochrony roślin w stosunku do owadów zapylających znaczy tyle samo co bezpieczne użycie pszczoły owady zapylającetych środków względem człowieka. Owady zapylające są czynnikiem zwiększającym a w niektórych przypadkach wręcz gwarantującym otrzymanie odpowiedniego plonu.

Konieczne jest więc rozsądne, bezpieczne oraz zgodne z instrukcją stosowanie środków chemicznych. Wykonując opryski należy robić to już po ustaniu lotu owadów zapylających ? najlepiej w godzinach wieczornych. Koniecznie trzeba też pamiętać o okresach prewencji.

Musimy zdawać sobie z tego sprawę, że nie ma środków ochrony roślin całkowicie bezpiecznych dla pszczół i innych owadów zapylających.Jednak różny jest ich stopień toksyczności. Oczywiście najbardziej niebezpieczne są insektycydy, ale nie znaczy to, że herbicydy czy fungicydy są całkowicie bezpieczne.

Bardzo ważny jest okres prewencji ? czyli czas jaki musi upłynąć od zabiegu do bezpiecznego kontaktu owada z opryskiwaną rośliną. Nie można więc pryskać środków chemicznych o długim okresie prewencji na rośliny, które wkrótce zakwitną lub nawet już kwitną. Dobrym rozwiązaniem jest stosowanie środków selektywnych czyli zwalczających określony gatunek szkodnika. Jednak trzeba pamiętać, że tak jak nie ma środków całkowicie bezpiecznych dla pszczół nie ma też środków całkowicie selektywnych. Możemy jedynie mówić o trochę większej tolerancji owadów zapylających na substancję aktywną danego środka chemicznego.

Jeżeli jednak pszczoły będą miały dłuższy kontakt z danym preparatem lub pobiorą go wraz z nektarem do ula to także może dojść do zatrucia. Poza tym skażony pyłek gromadzony w gnieździe może być szkodliwy dla larw, które będą nim żywione.

Podstawowym warunkiem bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin jest świadomość osób wykorzystujących je, że pszczoły i inne owady zapylające są istotnym czynnikiem plonotwórczym, należy więc zawsze mieć na uwadze ich dobro.

Trzeba korzystać z takich środków z umiarem i mieć świadomość, że ich użycie ma zawsze szkodliwy wpływ na środowisko. Niewłaściwe stosowanie takich środków może doprowadzić do wyniszczenia populacji dzikich zapylaczy w całej okolicy na wiele lat. O ile szacowanie strat w pszczelarstwie spowodowanych zatruciem pszczół jest stosunkowo łatwe to szkód jakie zostały wyrządzone w środowisku naturalnym w prosty sposób wycenić się nie da.

Nie jest możliwe odtworzenie też całej populacji dzikich owadów zapylających. Bardzo niebezpieczne są zatrucia dzikich owadów wiosną. Następuje to w momencie kiedy zaczynają zakładać swoje gniazda. Śmierć samicy trzmiela czy pszczoły samotnicy sprawi, że nie wychowa ona całego pokolenia zapylaczy.

Najwięcej zatruć stwierdzanych jest podczas kwitnienia rzepaku oraz stosowania oprysków zbóż ? do zatrucia dochodzi wtedy poprzez skażenie kwitnących chwastów. Bardzo częste są też zatrucia podczas oprysków plantacji kwitnących malin i truskawek. Niestety, ale pszczoły są narażone na zatrucia środkami ochrony roślin podczas całego okresu pszczelarskiego od kwietnia aż po koniec sierpnia.

trzmiele zapylanieProwadzi to do bardzo dużych strat zarówno wśród pszczoły miodnej ? gdzie zatrucia przekładają się na konkretne straty w niemożliwości pozyskania określonej ilości miodu, jak i innych owadów zapylających. Dochodzą do tego straty wynikające z niezapylania upraw oraz dzikich zbiorowisk roślinnych, które trudno jest już nawet oszacować.

Podstawowa odpowiedzialność za zatrucia pszczół i innych owadów zapylających spoczywa na osobie, która dokonuje oprysków roślin. Dbałość o bezpieczeństwo owadów zapylających jest koniecznością i wymogiem dzisiejszych czasów. Należy dążyć do wyeliminowania strat wśród pszczół i innych owadów zapylających z tytułu używania w rolnictwie środków ochrony roślin a przede wszystkim z nieprawidłowego ich stosowania czy wręcz braku zwykłego zdrowego rozsądku.

Jest to ważne przede wszystkim ze względu na korzyści płynące z działalności pszczół jako bardzo dobrych zapylaczy, po drugie ze względu na ponoszone wymierne straty ekonomiczne a po trzecie ze względu na dużą wartość nieskażonego środowiska przyrodniczego, w którym żyje także człowiek.

 

 

Stosując środki ochrony roślin należy koniecznie przestrzegać następujących zasad:

- nie można stosować środków toksycznych dla owadów w okresie kwitnienia roślin

- należy unikać opryskiwania plantacji roślin, w których znajdują się kwitnące chwasty

- należy używać takich preparatów, które nie są toksyczne dla pszczół i innych owadów zapylających

- należy przestrzegać okresów prewencji - należy unikać znoszenia cieczy opryskiwanej na sąsiadujące rośliny

? nie opryskiwać podczas silnego wiatru - należy wykonywać opryski późnym wieczorem lub nocą, po zakończonych lotach owadów

- trzeba informować właścicieli okolicznych pasiek o planowanych opryskach tak aby mogli zabezpieczyć rodziny pszczele jeśli może nastąpić ryzyko kontaktu owada z substancją chemiczną.

 

Podstawą bezpiecznego używania chemicznych środków ochrony roślin jest stosowanie preparatów zgodnie z instrukcją a więc w odpowiednich dawkach, terminach, na przeznaczonych do tego uprawach i zgodnie ze zdrowym rozsądkiem.